نمایش نوار کناری
نمایش 9 24 36

صفحات هم پتانسیل (ارت مت)

۵۲۰,۰۰۰ تومان

صفحه ارت

تماس بگیرید

ضربه خور آلنی

تماس بگیرید

کلمپ اتصال تسمه به میل ارت

۲۰,۹۰۰ تومان

کلمپ اتصال دهنده دو سیم

۱۵,۹۰۰ تومان

کلمپ اتصال دهنده دو سیم موازی

۱۴,۸۰۰ تومان

کلمپ اتصال دو تسمه متقاطع

۳۹,۴۰۰ تومان

کلمپ اتصال دو سیم متقاطع

۳۳,۰۰۰ تومان

کلمپ اتصال سر به سر دو تسمه

۱۹,۵۰۰ تومان

کلمپ اتصال سیم به استراکچر

۲۳,۰۰۰ تومان

کلمپ اتصال سیم به تسمه

۲۹,۸۰۰ تومان

کلمپ اتصال سیم به میل ارت

۲۴,۱۰۰ تومان