نمایش نوار کناری
نمایش 9 24 36

کلمپ اتصال تسمه به میل ارت

۲۰,۹۰۰ تومان

کلمپ اتصال دهنده دو سیم

۱۵,۹۰۰ تومان

کلمپ اتصال دهنده دو سیم موازی

۱۴,۸۰۰ تومان

کلمپ اتصال سیم به استراکچر

۲۳,۰۰۰ تومان

کلمپ اتصال سیم به میل ارت

۲۴,۱۰۰ تومان

کلمپ اتصال کابلشو به میل ارت

۲۲,۲۰۰ تومان

کلمپ دو پیچ آلومینیومی

۱۱,۴۰۰ تومان

کلمپ دو پیچ نگهدارنده دو سیم موازی

۱۶,۳۰۰ تومان

کلمپ مسی پرسی (سی کلمپ)

تماس بگیرید